Mláďata v Zoo
Den matek
book, read, old-1659717.jpg
Dopis knižnímu hrdinovi
Čteme venku
PŘÍRODOVĚDA – LIDSKÉ TĚLO
TÝDENNÍ PLÁN UČIVA A AKTIVIT 23. 5. – 27. 5. 2022
DEN ZDRAVÍ – 4.A
den zdraví
MATEMATICKÝ PROJEKT MĚŘENÍ, DRUHÁ ČÁST – GRAFY
učivo 16.5. – 20.5.
Výukový program V rouře v Galerii výtvarného umění Ostrava
TÝDENNÍ PLÁN UČIVA A AKTIVIT 16. 5. – 20. 5. 2022
HLEDEJ PRAMEN VODY 2022, PLAVČÍCI VODO ZÁVODY – CHYTÁNÍ KROUPY
HLEDEJ PRAMEN VODY 2022, PLAVČÍCI – TŘÍDNÍ NOVINY
HLEDEJ PRAMEN VODY 2022, PLAVČÍCI, VODO KRONIKA

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

KONTAKTY

jak na wordpress

VŠICHNI JSME NA JEDNÉ PALUBĚ

DRUŽINA

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání účastníkůmpřihlášeným k pravidelné denní docházce. Ve své
činnosti se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. Přijetí do ŠD není nárokové. Činnost ŠD je
určena pro žáky 1. stupně ZŠ (1.,2. a 3.třídy mají při přijetí přednost).

JÍDELNA

Těšíme se na nové a stávající strávníky! Naši zaměstnanci dodržují přísné hygienické požadavky a průběžně jsou podle situace stále informováni o změnách v souvislostí s COVID – 19. Zdravý a chutný oběd je náš společný cíl.

PARLAMENT

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit názory a náměty týkající se chodu školy. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí..

NETRAPTE SE TÍM, JAK BÝT ORIGINÁLNÍ. PROSTĚ BUĎTE AUTENTIČTÍ.