Přeskočit na obsah

FOOSBALL MASTERS 2024

Přihlášení do turnaje zde

Zatím zapsané týmy (8/16):

TURNAJ JE URČEN PRO PRVNÍCH 16 PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ (VĚK NENÍ LIMITOVÁN)

HRÁČI SI MUSÍ PRO ZÁPAS ZAJISTIT NESTRANNÉHO ROZHODČÍHO

Turnajový pavouk bude doplněn po registraci hráčů. Případné info k turnaji vám podají vaši třídní parlamentáři nebo napište na: ivo.bernat@zszelena42.cz

Přihlášení do turnaje zde

PRAVIDLA:

1. ZAHÁJENÍ HRY

Před zahájením hry obě strany provedou los mincí. Vítěz losu má právo volby strany. Hra je zahájena, je-li vhozen míč do hracího pole. Strany se pak již nestřídají.

2. HRACÍ DOBA

Každá hra se hraje na 5 minut.

3. PODÁNÍ

Podává to družstvo na jehož straně je otvor pro vhození míče na hrací stůl a to po celou dobu zápasu. Házející hráč se smí pokusit ovlivnit dráhu míče. Rotace míče pro ovlivnění vhozu je dovolena. Vhazujícím družstvem nemůže být branka dosažena dříve, než se míč dotkl figur. Servírující hráč je povinen ověřit si připravenost soupeře k odehrání dalšího míče. Servírující hráč nesmí míč hodit dříve, než soupeřovo mužstvo potvrdí připravenost ke hře. Hráč smí ohrozit bránu až po přihrávce, nesmí dát gól z prvního doteku.

4. MÍČ VE HŘE

Pokud byl míč uveden vhazujícím do hry, zůstává ve hře tak dlouho, dokud se s ním na stole hraje, je v dosahu kteréhokoliv z hráčů a není prohlášen za mrtvý nebo není dosažena branka. Žádný tým nesmí bezdůvodně zdržovat během hry její plynulost, například pro udržení svého aktivního skóre.

5. MRTVÝ MÍČ

Mrtvým míčem se označuje situace, kdy se míč zastaví a není v dosahu žádného hráče. U stolu s krycím sklem se míč dostane do hry nakloněním stolu. Pokud je míč prohlášen za mrtvý mezi jednou z branek a následující tyčí s dvěma figurkami,naklání stůl družstvo,které tato strana náleží. Naklánění se provádí tak, aby míč šel od brány ven do hřiště či do strany. Při mrtvém míči na brankové čáře naklání stůl obránce. Pokud přitom dojde ke spadnutí míče do brány, branka neplatí. Před nakloněním stolu se musí obě družstva na tomto dohodnout a ujistit se, že jsou připravena ke hře. Po naklonění stolu lze ohrozit branku až po min. dvou přihrávkách, pokud padne branka dříve, je neplatná a znovu se podává.

6. PŘERUŠENÍ HRY

Jedenkrát za hru může každé z družstev požádat o přerušení hry ( time out ) na dobu 30 vteřin, a to zejména pro provedení střídání, utření madel apod.. Time out může družstvo žádat pouze po dosažení branky jedním z družstev. Není povoleno žádat přerušení, když je míč ve hře. Pokud obě mužstva prohlásí,že jsou připravena ke hře dříve, než uplyne plný čas, hraje se dál.

7. VÝMĚNA MÍSTA

Ve hře dvojic smí hrát každý hráč jen na obou tyčích, které jsou určeny pro jeho pozici. K vystřídání může dojít pouze během time – outu.

8. OTÁČENÍ TYČEMI

Protáčení tyčí je zakázáno. Protáčením se rozumí rotace nějaké figurky o více než 360 stupňů před nebo po dotyku míče. Pokud se míč dostane do pohybu tímto způsobem, musí se opatrně nahrát postiženému obránci ( brankáři ), který znovu rozehraje míč – nesmí však přímo střílet. Provinilé družstvo je navíc potrestáno technickým faulem. Pokud se ze zakázaného protáčení vstřelí gól nebo při „opatrném nahrání obránci“ padne gól, není uznán. Pokud hráč vstřelí otáčením vlastní branku, platí toto jako bod pro soupeře.

9. DOSAŽENÍ BRANKY

Míč, který je vstřelen do branky, platí jako branka proti družstvu, které tuto branku brání. Míč který byl v brance, ale odrazí se zpátky do hracího pole, se jako branka počítá, pokud s tím souhlasí obě strany (dbejte smyslu fair play). Branka neplatí při spadnutí míče do brány při naklánění stolu při mrtvém míči.

10. BODOVÁNÍ ZÁPASU

Prohra: 0 bodů, remíza: 1bod, výhra: 3 body

11. ROZPTYLOVÁNÍ

Každý pohyb, každý hluk,který není způsoben tyčí,u které se nachází míč, může být hodnocen jako rozptylování. Hovory u stolu musí hráči omezit pouze na dorozumění se uvnitř mužstva. S výjimkou čestných komplimentů nejsou dovoleny žádné přímé či nepřímé komentáře vůči soupeři. Není dovoleno křičet nebo odvracet pozornost soupeře ze hry. Porušení těchto pravidel může být důvodem pro technický faul.

12. TECHNICKÝ FAUL

Při porušení pravidel se uděluje technický faul. Po třetím technickém faulu v jedné hře nastává ztráta celé hry, a to 3:0.

ETICKÝ KODEX TURNAJE

Jakýkoliv projev povahy nesportovního nebo neetického chování během turnajové hry, v blízkosti hracího stolu, kde se turnaj koná, bude brán jako narušení etického kodexu.

Je vyžadován vzájemný respekt mezi všemi hráči nebo diváky. Cílem každého hráče je reprezentovat stolní fotbal co možná nejvíce pozitivně a ve sportovním duchu. Trestem za narušení etického kodexu může být odnětí hry nebo zápasu, vyloučení z turnaje.

Po skončení zápasu je vhodné v rámci fair play podat si se soupeři ruku, ať už je výsledek jakýkoliv.HRAJE SE FAIR PLAY A FANDÍ SE SLUŠNĚ!