Přeskočit na obsah

Turnaj: ping-pong MASTERS 24

PŘIHLÁŠENÍ DO TURNAJE

TURNAJ JE URČEN PRO PRVNÍCH 16 PŘIHLÁŠENÝCH HRÁČŮ (VĚK NENÍ LIMITOVÁN)

HRÁČI SI MUSÍ PRO ZÁPAS ZAJISTIT NESTRANNÉHO ROZHODČÍHO

Zatím zapsaní účastníci:

15/16

Patrik Veselý – Filip Sklenák – Petr Konečný – Lukas Bittner – MIchal Pavlík – Jiří Vaněk – Matyáš Valenta – Sebastian Šuchma – Matěj Bortlík – Marcel Čmela – Alex Duda – Dominik Kafka – Jakub Janalík – Tobias Smolík – Jiří Šustek – ?

Stručná pravidla TURNAJE

Odehrání míčku

 • Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její částí. Za součást pálky se považuje i ruka odehrávajícího, která drží pálku, a to až po zápěstí.
 • Správně odehraný míček se musí alespoň jednou dotknout hrací plochy stolu na soupeřově straně. Předtím se nesmí (kromě podání) dotknout žádného jiného předmětu kromě síťky. Za součást síťky se považuje i konstrukce pro její upevnění ke stolu. Za součást hrací plochy stolu se považují i horní hrany desky stolu, nikoliv však bok nebo spodní hrany desky stolu.
 • Odehraný míček nemusí nutně letět nad síťkou – v případě odehrání daleko bokem od stolu může letět i zcela mimo síťku přímo na soupeřovu polovinu stolu
 • S výjimkou podání hráč musí odehrát úder až poté, co se míček dotkl právě jednou jeho strany stolu, v opačném případě se jedná o bod soupeře (na rozdíl od tenisu se tedy nesmí hrát z voleje

Podání

 • Při podání (uvedení míčku do hry) se míček musí po odehrání nejprve dotknout přesně jednou hrací plochy stolu na straně odehrávajícího, pak alespoň jednou na straně soupeře.
 • Pokud se míček při podání mezi oběma doteky stolu dotkne také síťky (nets), podání se opakuje.
 • Při podání musí být míček po celou dobu od chvíle, kdy opustí ruku podávajícího, do chvíle, kdy dojde k odehrání pálkou, viditelný pro soupeře.
 • Podávající musí míček nadhazovat kolmo z otevřené dlaně nad úrovní stolu, za rovinou danou zadním bokem desky stolu. Míček musí z ruky vystoupat před odehráním alespoň do výšky šestnáct centimetrů.

Vítězný míček – zisk jednoho bodu

Hráč získává bod za vítězný míček v těchto případech:

 • soupeř neodehrál míček správně podle kapitoly o odehrání míčku a o podání
 • hráč odehrál míček správně a ten se po dopadu na soupeřovu stranu stolu dotknul následně čehokoliv jiného než soupeřovy pálky (například se díky rotaci vrátil na druhou polovinu)
 • soupeř se svojí nehrající rukou dotknul stolu, nebo pohnul stolem
 • soupeř se dotknul jakoukoliv částí těla nebo pálkou odehraného míčku dříve, než mohl dopadnout na soupeřovu polovinu hrací desky stolu

Bodování a střídání podání

 • Utkání se skládá ze tří sad a končí ve chvíli, kdy jeden ze soupeřů vyhraje dvě sady.
 • Každá sada se hraje do pěti (v semifinále a ve finále pak do jedenácti) vítězných míčků dosažených jedním hráčem, hráč musí navíc zvítězit o dva míčky – za stavu 5:5 (v semifinále a ve finále pak 10:10) pokračuje sada do chvíle, kdy jeden z hráčů nevede o dva vítězné míčky.
 • Podání se v sadě střídá až do stavu 5:5 (SMF a F 10:10) po dvou na každé straně, od stavu 5:5 (SMF a F 10:10) po jednom na každé straně.
 • První sadu zahajuje podáním vylosovaný hráč, každou další hráč, který nezahajoval předchozí sadu.

Střídání stran

 • Hráči si po každé sadě vymění strany.

Turnajový pavouk bude doplněn po registraci hráčů. Případné info k turnaji vám podají vaši třídní parlamentáři nebo napište na: ivo.bernat@zszelena42.cz